Pandemi 5G ve IoT’a ilgiyi artırdı

 

  • EY Endüstrilerin Geleceği 2021 Araştırması’na göre pandemi şirketlerin 5G ve IoT’a olan ilgilerini artırdı.
  • Şirketler 5G’nin gelecek 5 yıllık içinde süreçlerin yeniden yapılandırılmasında bir fırsat oluşturacağını öngörüyor.
  • Şirketler 5G stratejilerine hitap edecek doğru hizmet sağlayıcıyı bulmakta güçlük çekiyor.

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), global teknoloji, tüketici ve enerji şirketlerinin yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ve nesnelerin internetine (IoT) ilişkin plan ve stratejilerini incelediği Endüstrilerin Geleceği 2021 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya olmak üzere 11 ülkeden 1.012 global şirkete ilişkin bulgular içeriyor.

Araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 pandemisi şirketlerin %71’nde mevcut dijital dönüşüm planlarını hızlandırdı, %52’sinin 5G ve IoT’a olan ilgisini artırdı. Şirketlerin %74’ünde ise 5G’nin gelecek 5 yıllık içinde süreçlerin yeniden yapılandırılması için bir fırsat oluşturacağı öngörülüyor.

Katılımcılarının %65’i yeni gelişen teknolojilerin pandeminin etkilerinden toparlanılmasında kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor. Buna karşın şirketlerin çoğunun uygulamaya geçmede temkinli davrandığı görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre şirketlerin yalnızca %17’si hâlihazırda 5G’ye yatırım yapıyor. Bununla birlikte %73’ü gelecek 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmayı planlıyor.

Katılımcıların %64’ü 5G stratejilerine hitap edecek doğru hizmet sağlayıcıyı bulmakta güçlük çekildiğini belirtiyor. Katılımcıların %74’üne göre, hizmet sağlayıcıların güçlü bir yatırım çerçevesi oluşturabilmek için tutarlı bir 5G vizyonu sunmaları gerekiyor. 5G hizmet sağlayıcısı seçimi konusunda şirketlerin öncelikleri arasında; yalnızca teknolojik fayda sağlamanın yerine iş birliği yaklaşımı (%79) ve uçtan uca çözümler sunulması (%30) yer alıyor.

Telekomünikasyon operatörleri dijital dönüşüm uzmanlıklarını geliştirmeli

Araştırmaya katılan şirketlerin yalnızca %18’i telekomünikasyon operatörlerini dijital dönüşüm uzmanı olarak tanımlıyor. Araştırmada; organizasyonların 5G’yi dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına taşımaları ile birlikte dijital dönüşüm yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Araştırma katılımcılarının %51’i BT hizmetleri, %65’i ise uygulama/platform sağlayıcılarını dijital dönüşüm uzmanları olarak görüyor.

Katılımcılara 5G’ye ilişkin en önemli öncelikleri sorulduğunda, %36’sı 5G’nin diğer yeni gelişen teknolojilerle olan ilişkisini keşfetmek olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte %38’i 5G’nin mevcut teknolojiler ve süreçlerle entegrasyonunun en önemli güçlük olduğunu belirtiyor.

EY Türkiye Risk Danışmanlığı Hizmetleri ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Emre Beşli araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Organizasyonlar 5G, IoT ve diğer yeni gelişen teknolojilerin barındırdığı potansiyelin farkında, ancak hizmet sağlayıcıların yetkinlikleri ile ilgili bazı endişeler bulunuyor. Telekomünikasyon operatörlerinin dönüşüm uzmanlıklarını geliştirici adımlar atmaları bekleniyor. Şirketler iş ortağı olarak hareket edecek ve uçtan uca çözüm sağlayacak tedarikçilere ihtiyaç duyuyorlar. Bunun gerçekleşmesi için operatörler, 5G’nin sağlayabileceği iş modeli yapılandırma imkânlarına odaklanırken, yeni ekosistem pozisyonlarını da keşfetmeliler”

Asya-Pasifik 5G yatırımlarında önde

Araştırma sonuçları Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki şirketlerin 5G yatırımlarında Amerika ve Avrupa’dakilere göre önde olduğunu gösteriyor. Asya-Pasifik şirketlerinin %78’i 5G’ye ya hâlihazırda yatırım yapıyor ya da 2-3 yıl içinde yatırım yapmayı planlıyor. Söz konusu oranın hem Amerika hem de Avrupa’da %71 olduğu görülüyor. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 pandemisi Asya-Pasifik’teki şirketlerin %27’sinin 5G ve IoT’a olan ilgisini artırırken, bu oran Amerika’da %13, Avrupa’da ise %15 seviyesinde.

Araştırma sonuçları genel olarak bakıldığında Avrupa’daki şirketlerin 5G’nin potansiyelinin farkına varmada diğer bölgelere göre geride kaldığını ortaya koyuyor. Avrupa’da şirketlerin %70’i, Amerika’da %75’i, Asya-Pasifik’te ise %80’i 5G’nin iş süreçlerinin merkezinde yer alacağını öngörüyor.

“Tüm işletmeler genelinde 5G ve IoT’a açık bir ilgi olduğunu görüyoruz” diyen Emre Beşli, “Bu ortamda hizmet sağlayıcıların kendilerini müşterilerinin iş ortağı olarak yeniden konumlandırmaları gerekiyor. Bununla birlikte 5G ile daha fazla değer yaratılabilmesi için her bir şirkete özel çözümler üretilmesi şart” değerlendirmesine bulundu.