Gelecek 5.0

 

Gelecek 5.0: Yüksek Teknoloji, Mutlu İnsan, Dünya Barışı

 

 

Gelecek 5.0 *

 • Caydırıcı savunma sistemleri ve silah sistemleriyle savaşların önüne geçilecek.
 • İleri savunma teknolojileriyle terörün ve terör örgütlerinin insanlığa zarar vermesinin önüne geçilecek.
 • Dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi e-devlet uygulamalarında da etkisini gösterecek. Devletle ilgili işlemlerin tümü kamu kurumlarına gitmeden E-Devlet üzerinden yapılacak.
 • Islak imza yasaklanacak. Islak imza yerine Elektronik İmza ve Mobil İmza kullanılacak. Bu işlemler için uygun cihazı olmayan vatandaşlara devlet tarafından uygun cihaz ücretsiz olarak verilecek.
 • Vatandaşlık Kartı; nüfus cüzdanı, ehliyet, kredi kartı, bankamatik kartı gibi tüm
  işlemler için kullanılacak.
 • İnsanlar doğal dengesi bozulmamış bir Dünya’da mutlu olabilir. Bu dengeyi koruyan
  ve olası sorunları çözen teknolojiler olacak.
 • Yapay zeka ve insansı robotlar hayatımızda çok önemli bir yere sahip olacak.
 • Yapay zeka günümüzün çaresiz hastalıklarına erken tanı ve etkili tedavi, imkansız problemlerine çözümler sağlayacak.
 • İnsansı robotlar evde bizlere hizmet ederken, işte en ağır işleri yapacak.
 • Yapay zeka ile terör olayları ve doğal afetler önceden tahmin edilerek, bunlara robotlar ve insansız hava araçları ile müdahale edilecek.
 • Nesnelerin İnterneti ile hayatımızdaki tüm cihazlar birbiriyle iletişim halinde olacak ve hayatımızı kolaylaştıracak.
 • Olası sağlık problemlerinde taşıdığımız aksesuarlar 112’yi bilgilendirecek ve ambulansın sevk edilmesini sağlayacak.
 • Robotların üretime daha yoğun olarak gireceği gelecekte insanlara farklı iş olanaklarının sağlanması teknoloji ile mümkün olacak.
 • Ulaşım otonom araçlarla ve yenilenebilir enerji ile %100 güvenli olarak yapılacak.
 • Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları temel enerji ihtiyaçlarımızı karşılayacak.
 • Blok zinciri mimarisi hayatımızın her alanına girecek ve günümüzde aracı durumunda olan birçok kurum etkisini ve önemini yitirecek.
 • İş bulana kadar herkesin en azından temel ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edeceği vatandaşlık maaşı verilmesi mümkün olacak.
 • Siber güvenlik hayatımızın en önemli kavramlarından biri haline gelecek.

Yerli ve Milli Teknolojiler *

 • Türkiye’de Bilişim Bakanlığı kurularak teknoloji ile ilgili tüm kurumlar ve çalışmalar tek merkezden koordine edilmeli.
 • Türkiye’nin uzay stratejisi ve vizyonu oluşturulmalı.
 • Yapay zeka, insansı robotlar, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, toplum 5.0, blockchain (blok zinciri), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, büyük veri, bulut gibi konularda koşar adımlarla aksiyonlar alınmalı.
 • Dünyadaki mesleklerde önümüzdeki yıllarda büyük değişimler olacak. Bazı meslekler tarih sahnesinden silinip yepyeni bazı meslekler ortaya çıkacak. Eğitim sistemimiz buna uygun olarak kurgulanmalı, daha anaokulu ve ilkokuldan başlayarak çocuklarımızın eğilimleri belirlenmeli, geleceğin mesleklerine yönlendirilmeleri sağlanmalı.
 • Yerli ve milli teknolojiler üreten firmalara, Ar-Ge faaliyetlerine de imkan verecek şekilde, kamu ihalelerinde en az %30 fiyat avantajı sağlanmalı.
 • Kamu’da gerçekleşen yıllık teknoloji giderlerinin, 2023 yılı sonuna kadar, en az %50’si yerli ve milli teknolojilere ayrılmalı.
 • Ülkemizde yatırım yapan, know-how’larını paylaşan, Ar-Ge çalışmaları yapan, istihdam sağlayan, vergilerini ödeyen yabancı teknoloji firmalarının başımızın üstünde yeri var. Diğer taraftan Türkiye’de sadece satış ofisi bulunduran, know-how’larını paylaşmayan, Ar-Ge çalışmaları yapmayan, Türkiye’de ticari kimliği olmayan firmaların da Türkiye’de daha fazla katma değer üreten hale gelmesi için çalışmalar yapılmalı.
 • Hem kamu hem de özel sektörde yabancı firmalara çok ciddi yıllık bakım ücretleri ödenmekte. Cari açığı da düşündüğümüzde bu ücretlerin düşürülmesi için kamu otoritelerinin liderliğinde sektör temsilcileriyle beraber ilgili firmalarla toplu pazarlıklar yapılmalı.
 • Yıllık bakım ücretleri yüksek olan çözümleri gerekirse alternatif çözümler ile değiştirmek üzere hızlı aksiyonlar alınmalı. Daha düşük maliyetli projeler yapılması durumunda bakım maliyetleri de azalacağından tasarruf sağlanacak, yerli firmalar ile yapılması durumunda ek olarak cari açığa da olumlu etkisi olacak.
 • Yerli ve milli teknoloji üreten firmaların çözümlerinin kalitesini daha da üst seviyeye taşımak için kamu otoritelerinin liderliğinde sektör temsilcileriyle beraber standartlar belirlenmeli.
 • Devlet teşviklerinden yararlanarak bugüne kadar hiçbir üretim yapmamış olan firmaların, yeni teşvik başvuruları bu durum dikkate alınarak değerlendirilmeli.
 • Bilişim alanında etkinlikler düzenleyen yerli ve milli firmalar desteklenmeli. Kamunun lojistik imkanlarını maliyetine kullanım hakkı verilmeli.

(*): BİLİŞİM GRUBU’nun 14 Mart 2018 tarihinde yapılan etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Comments are closed.