Tag: RPO

19
Feb

Yeni Teknolojileri Takip Etmek mi, Kendi İşlerinize Stratejik Seviyede Odaklanmak mı?

Şirketler, kendi işlerine stratejik seviyede odaklanarak yeni teknolojileri takip edebilmek için profesyonel hizmet sağlayıcılardan yararlanmayı tercih etmektedir. Türkiye’de son yıllarda veri merkezleri konusunda şirketlerin farkındalık düzeyi yükselmiştir. Bağımsız araştırma şirketlerinin raporları veri büyüklüğünün her geçen gün katlanarak attığını göstermektedir. Böyle bir ortamda şirketlere güç ve rekabet avantajı sağlayan kurumsal bilgiye kesintisiz erişim, işin devamı için kritik önem taşımaktadır. Şirketler, kendi işlerine stratejik seviyede odaklanarak yeni teknolojileri takip edebilmek için profesyonel hizmet sağlayıcılardan yararlanmayı tercih etmektedir. En önemli beklenti verimliliklerini ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olacak yapıların tasarlanmasıdır. Karar aşamasında belirleyici kriter olarak ön plana çıkan özellikler, hizmet sağlayıcının tecrübesiyle şirketin BT…

06
Feb

Olağanüstü Durumda İş Sürekliliği

İş sürekliliği, bir organizasyonun müşterilerinin, sağlayıcılarının, düzenleyici otoritelerin vb. kritik sistemlere erişmesi gereken tüm partilerin kullanımına açık olması durumudur. Bir organizasyonun müşterilerinin, sağlayıcılarının, düzenleyici otoritelerin vb. kritik sistemlere erişmesi gereken tüm partilerin kullanımına açık olması durumunu iş sürekliliği kavramı ile ifade edebiliriz. Olağanüstü durum ya da kabul edilemeyecek kadar uzun sürecek durum karşısında kritik fonksiyonların devam ettirilebilmesi için gerekli olan düzenlemelerin ve politikaların tanımlanması, dokümantasyonu ve uygulanması iş sürekliliği planlamasının ana unsurlarıdır. İş sürekliliği planlaması, planı yürütmek için personeli, rehberlik edecek süreçleri, personeli ve süreçleri etkin kullanabilmek için teknolojiyi gerektirir. İş sürekliliği sağlama görevi sadece Bilgi Teknolojileri (BT) sorumluğuna bırakılabilecek…