Tag: Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu

22
Feb

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) Uyum için Son Tarih: 7 Nisan 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu faaliyetlerine başlamış, Kanun’un ihlali nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalmak mümkün hale gelmiştir (ceza alanlar bulunmaktadır). Bununla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin KVK Kanunu’na uyum süreci devam etmektedir ve son tarih 7 Nisan 2018’dir. 6698 sayılı KVK Kanunu (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu‘nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, 12 Ocak 2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmiştir. Kişisel Verileri Koruma…