Tag: Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi

15
Feb

Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) Çözümü ile Güvenliğinizi Taçlandırın

Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) Çözümü, birçok noktadan ve yüzlerce cihazdan aldığı log’lar (ortalama büyüklükteki bir ağda ayda milyarlarca log oluşur) ile network tehditlerini gerçek zamanlı olarak izleyip, yakalaması, analiz etmesi, hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlaması; adli soruşturmaların hızlıca ve kolayca yapılmasını sağlaması; log’ların ve event’lerin raporlanması ve GUI tabanlı gösterilmesi; birçok farklı network cihazından aldığı farklı formatlardaki log’ları ilişkilendirmesi; false positive olayların sayısını düşürmesi gibi özellikleri ile sistem yöneticileri için çok büyük avantaj sağlar. SIEM Çözümü Neden Gereklidir? Log Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) önemli bir parçasıdır. ISO 27001, Bilgi Güvenliği (BG) Yönetim Standardında log (iz…