Tag: Adli

07
Apr

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: “Kurulumuza ya da Adli Makamlara Şikayette Bulunabilirsiniz!”

Kamuoyu Duyurusu (5 Nisan 2018) Son günlerde gerek yazılı gerekse görsel medyada; bazı sosyal medya platformları ile bu platformlar üzerinden erişilebilen çeşitli uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanıldığı ve paylaşıldığına yönelik haberler yer almaktadır. Bilindiği üzere, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereken genel ilkeler, kişisel veri işleme şartları, veri sorumlularınca uyulması gereken yükümlülükler ile ilgili kişilerin haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çerçevede, ilgili kişiler, Kanunun 11 inci maddesinde sayılan hakları çerçevesinde söz konusu sosyal medya platformu sahibi veri sorumlularına başvuruda bulunabilirler. Bu hakların kullanılmasına rağmen hukuka…